BOŽIĆNI ŽIR: župnikova informativna riječ

Petak, 27.12. 2019. godine
BANIĆEVAC : župnik
Petak, 27.12. 2019. godine
BAĆINDOL
lijeva i desna strana od ulaza u Baćindol ( od Cernika dolazeći)
fra Josip i bogoslov
Župnik ispomaže od zvonareve kuće, strana na kojoj je Vatrogasni dom.
Petak, 27.12.2019. godine
ŠUMETLICA: Pater Celzo: u pomoć mu priskaču sva trojica iz Baćindola
Subota, 28.12.2019.godine
PODVRŠKO : fra Josip i bogoslov od ulaza u selo
Prije podne: lijeva i desna strana :
Župnik od obitelji Mikanović pa do kraja
Subota, 28.12. 2019. godine
OPATOVAC : krećemo od PODVRŠKOG
Poslije podne!
Nedjelja, 29.12. 2019. godine
NEMA BLAGOSLOVA OBITELJI!
Ponedjeljak , 30.12. 2019. godine
GILETINCI
Fra Celzo i fra Vjenceslav
Cernička Šagovina
Fra Josip i bogoslov
Utorak, 31.12. 2019. godina
CERNIČKA MALA
: SVA ČETVORICA
Srijeda, 1.1.2020. godine –
SRETNA NOVA GODINA ! Nema blagoslova!

Vaš župnik fra Vjenceslav