BOŽIĆNI ŽIR: ŽUPNIKOVA INFORMATIVNA RIJEČ ZA NOVU 2020. GODINU

Četvrtak, 2.1.2020. godine :
Ulica sv. Roka od sv. Linarte obje strane
Četvrtak, 2.1.2020. godine :
Đurićeva ulica od samostana ispomoć sv. Roku
Petak , 3.1.2020. godine :
Potočna : od Gradiške prema samostanu s obadvije strane
Petak, 3.1.2020.godine :
Varoš : od mosta prema samostanu obje strane od dućana „Francl„ obje strane
Subota, 4.1.2020. godine :
Frankopanska od Gradiške obadvije strane i od semofora prema Gradiški obadvije strane
Nedjelja, 5. 1. 2020. godine : NEMA BLAGOSLOVA!
Ponedjeljak ,6.1.2020. godine :
BOGOJAVLJENJE – SVETA TRI KRALJA POPODNE
Požeška ulica 2 od skretanja prema Strmcu i dvojica od semafora.
Početak u 14 sati.

Vaš župnik : Fra Vjenceslav Janjić