19.1.2020. godine DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU
11s. Za žive i pokojne župljane
18:30 +Stjepan Jurasović
Ponedjeljak, 20.1 2020. godine
Sv. Fabijan i Sebastijan
7 s. +Ružica i Ivan Vrban
18:30 + Petar Mašić
Utorak, 21. 1. 2020. godine
Sveta Agneza, djevica i mučenica
7s. + Antun Terzić
18:30 + Mato Bukvić
18:30 +Anka, Slavko i Janja Tomičić
Srijeda 22.1.2020. godine
Sv. Vinko, đakon i mučenik

7s. + Antun i Manda Gregurić
14s. Blagoslov vinograda Lipov.
14:30 Cernička Mala
15 s. Opođe
18:30 + Vinko Bukvić
Četvrtak, 23.1.2020. godine
7s.
+ Vedran i Ignac Matković
18:30 +Branka(ž.) i Florijan Brčić
Petak, 24.1.2020. godine
Sv. Franjo Saleški

7s. naša nakana
18:30 +Franjo Vlaović
18:30 +Antun Andrašević
Subota, 25.1.2020. godine
Obraćenje sv. Pavla

7s. naša nakana
18:30 +Mato, Marko i Marija Paurić