Prema odluci Požeške biskupije, dana 13. rujna  2020. godine,  u župi sv. Petra Apostola u Cerniku održani izbori za Župsko ekonomsko Vijeće ( ŽEV). Župnik je tjedan dana ranije najavio Izbore i vjernici su mogli predlagati svoje kandidate.

S obzirom da nitko od vjernika nije predložio pismeno niti jednog kandidata župnik se posavjetovao sa svojim kapelanima i suradnicima i na lzbornu listu stavili su šest kandidata  abecednim redom . Župljani stariji od 14 godina mogli su, nakon svete mise u 11 sati i  večernje u 18:30 sati, zaokružiti tri kandidata s te liste.

Izborna komisija je odmah nakon večernje mise pregledala glasačke listiće i napravila konačnu listu.

1.       Bakunić Helena dobila je  42 glasova

2.       Đurić Bernard dobio je 37 glasova

3.       Hadžikarić Dejan dobio je 34 glasova

4.       Višić Mato dobio je 24 glasova

5.       Žakić Hrvoje dobio je 44 glasova

6.       Žakić Vitomir dobio je  38 glasova

Nakon što je komisija u sastavu:

1.       Župnik fra Vjenceslav Janjić

2.       Vjeroučiteljica gospođa Marija Juranić

3.      Darko Juranić, čovjek iz naroda   

prebrojila  glasove zaključila su  da su: 

gospodin HRVOJE ŽAKIĆ 44 GLASOVA , HELENA BAKUNIĆ 42  I VITOMIR ŽAKIĆ 38  dobili najveći broj  glasova, na četvrtom mjestu je Bernard Đurić sa 37 glasova.

Prema tome članovi župskog ekonomskog vijeća su :

1.       Hrvoje Žakić

2.       Helena Bakunić

3.       Vitomir Žakić

S obzirom da se radi o produženom povjerenje dosadašnjim članovima  Župskog ekonomskog vijeća, njihov mandat se produžuje na sljedećih pet godina.