SUBOTA, 26.12.2020. GODINE SVETI STJEPAN PRVOMUČENIK
8:00 SATI: SVETA MISA U ŽUPNOJ CRKVI
9:30 SATI: BLAGOSLOV KUĆA U POŽEŠKOJ ULICI
DVA PATERA ZAPOČINJU OD SKRETANJA ZA ŠUMETLICU I STRMAC, TREĆI
PATER ZAPOČINJE OD KLIKIĆA I IDE CIK-CAK, NA OBJE STRANE
27.12.2020. GODINE: NEDJELJA – SVETA NAZARETSKA OBITELJ
MISE PO FILIJALAMA
11:00 sati: SVETA MISA U ŽUPNOJ CRKVI
OD 14.00 SATI: BLAGOSLOV KUĆA U VAROŠI I U POTOČNOJ (SELMANIMA)
U 18: 30 SATI: VEČERNJA SVETA MISA
28.12.2020. GODINE: PONEDJELJAK – NEVINA DJEČICA
8:00 SATI: SVETA MISA U ŽUPNOJ CRKVI
0D 9:30 SATI: BLAGOSLOV KUĆA U ĐURIĆEVOJ I U ROKOVOJ ULICI
U 18.30 SATI: VEČERNJA SVETA MISA
29.12.2020. GODINE – UTORAK
OD 9:30 SATI: BLAGOSLOV KUĆA U FRANKOPANSKOJ ULICI – BEZ CERNIČKE MALE
U 8:00 SATI: SVETA MISA U ŽUPNOJ CRKVI
30.12.2020. GODINE- SRIJEDA
OD 9:30 SATI: CERNIČKA MALA TRI PATERA
U 18.30 SATI: večernja sveta misa u župnoj crkvi
31.12.2020. GODINE – STARA GODINA- ČETVRTAK
U 8 SATI: MISA U ŽUPNOJ CRKVI
OD 9:30 SATI: (BLAGOSLOV OBITELJI PO FILIJALAMA)
BANIĆEVAC OD 9:30 SATI
18:30 SATI: MISA ZAHVALNICA I TEBE BOGA HVALIMO U ŽUPNOJ CRKVI
1.1.2021. – PETAK: NOVA GODINA I SVETA MARIJA BOGORODICA
NA NOVU GODINU NEMA BLAGOSLOVA !!!!!!
2.1.2021. GODINE – SUBOTA
OD 9:30 SATI BLAGOSLOV OBITELJI U BAĆINDOLU.
U 17 SATI ZAVJETNA MISA KOD SVETOG LINARTE !!!!!