NEDJELJA, 19.9.2021.
25. KROZ GODINU
POČETAK ŠKOLSKE I VJERONAUČNE GODINE
8S.
+FRANJO MAROVIĆ
11S. ZA ŽIVE I POKOJNE ŽUPLJANE
18:30 +OLGA I SLAVKO KURJAKOVIĆ
PONEDJELJAK, 20.9.2021.
7S.
ZA DUŠE U ČISTILIŠTU
11:00 OKUČANI – KLEČANJE
18:30 +MATO;DRAGAN I ŠTEFANIJA ŽIVKOVIĆ
UTORAK, 21.9.2021.
SV. MATEJ, BLAGDAN
7S.
+PETAR I FILIPINA FERKOVIĆ
11:00 GILETINCI –KIRVAJ
11:00 MAČKOVAC-KIRVAJ
18:30 +MATO BUKVIĆ
SRIJEDA, 22.9.2021.
7:00
ZAHVALNICA ZA PRIMLJENE MILOSTI
18:30 +SLAVKA(Ž.)PERIŠA I MARIJA TOPIĆ
ČETVRTAK, 23.9.2021.
SV. PIO IZ PIETRELCINE
7:00
ZAHVALNICA ZA PRIMLJENE MILOSTI
18:30 +JOSIP I KATARINA BUKVIĆ I
+JOSIP TERZIĆ
PETAK, 24.9.2021.
7S.
+ĐURO VINCETIĆ
18:30 NA NAKANU-VEZANA MISA
SUBOTA, 25.9.2021.
7S.
NA PROVINCIJSKU NAKANU
BISKUPIJSKI DAN POŽEGA
11:00 KRŠTENJE DOMINIK BAKUNIĆ
17:00 ŠUMETLICA- SVETA MISA
18:30 +ELIZABETA I STJEPAN MESEŠ