NEDJELJA
18.9.2022. godine
25. nedjelja kroz godinu
8 s.
+ Vinko Matošević
11.00 pučka misa
18:30 + Ivica Jurejković
PONEDJELJAK
19.9.2022.
7 s.
+ Štefica i Đuro Najhart
18:30 za zdravlje u obitelji
UTORAK
20.9.2022.
7 s.
+ Viktor Ferić
18:30 + Marija i Josip Anić
Milka i Antun Junašević
SRIJEDA
21.9.2022.
Sv. Matej
7 s.
+ Filipina i Petar Ferković
18:30 + Mato, Dragutin i Štefanija Živković
ČETVRTAK
22.9.2022.
Klanjanje pred Presvetim
7 s.
+ Tonka i Damir Terzić
18:30 Josip Stipančević
PETAK
23.9.2022.
7 s.
+ Petar i Borislava Sivonjić
18.30 + Mato i Marija Kumić
Silivija Stjepanović
SUBOTA
24.9.2022.
7 s.
18.30
vjenčanje pod misom (Ciprić – Jureković)