NEDJELJA
6.8.2023. godine
18. nedjelja kroz godinu
8 s.
Za dobročinitelje crkve i samostana
11.00 pučka misa
18:30 + Čedomir Sokić
PONEDJELJAK
7.8.2023.
7 s.
Na nakanu
18:30 + iz ob. Štefanović
UTORAK
8.8.2023.
sv. Dominik
7 s.
+ Manda i Mato Topalović
18:30 + Ivan i Mara Grgić
SRIJEDA
9.8.2023.
sv. Edith Stein
7 s.
+ Stjepan, Zorka I Ante Višić
18.30 + Zvonimir Heli
ČETVRTAK
10.8.2023.
Sv. Lovro
Klanjanje
7 s.
na čast Božanskog milosrđa
18.30 + Vlado Abrić
PETAK
11.8.2023.
sv. Klara Asiška
7 s.
za bolesnu osobu
18.30 + Stjepan, Anka, Ferdinanad I Dragica Terzić
SUBOTA
12.8.2023.
7 s.
Za duše u čistilištu
18.30 + Ivan I Kata Aramić