RASPORED SV. MISA, 17.11-23.11.2019.

NEDJELJA, 17.11. 2019. godine33. kroz godinuSv. Elizabeta Ugarska – Zaštitnica OFS-a11s. Za žive i pokojne župljane Za zdravlje Gabriela 17s. I U MOM CERNIKU VUKOVAR SVIJETLI – Križni put na Kalvariji18:30 + Rudolf Lazić Ponedjeljak, 18.11.2019. godineSpomen na okupaciju Grada VUKOVARA7s. +Miroslav Kurjaković18:30 +Marija i Ivan Akmačić Utorak, 19.11.2019. godineSv. Read more…