Poštovani čitatelji naše web- stranice i FB. srdačan pozdrav !

Prije dvije godine i jedan mjesec , točnije 1. listopada 2017. godine , pokrenuli smo prvi broj našeg župskog glasila pod imenom ŽIR. Ova skraćenica u prijevodu znači ŽUPNIKOVA INFORMATIVNA RIJEČ. Naš dosadašnji administrator gospodin Ivan Ivanović pokrenuo je, uz tiskani primjerak našeg listića, i našu župsku web-stranicu i FB. Velika mu hvala. S vremenom je došlo do „zamora materijala“ pa je čitavo ljeto bila šutnja.
Dolaskom u našu župu dviju mladih obitelji ponovno se javila pokretačka snaga. Ovo me posebno razveselilo s obzirom na činjenicu da nam u idućoj godini 2020. , predstoje dva velika jubileja: 5 velikih stoljeća trgovišta Cernik i pet franjevačkih stoljeća u Cerniku.


Naime, u našem je mjestu davne 1520. godine, zaslugom cerničkog grofa Franje Deževića, uveden godišnji sajam na 4. listopada ,upravo na blagdan sv. Franje , kad je grof slavio svog nebeskog zaštitnika, a i sa željom da se dodvori nama franjevcima koji smo već u to vrijeme ovdje imali svoj samostan. Cernički vlastelini i franjevci u Cerniku nisu skrivali kroz duga stoljeća svoje simpatije i respekt jednih prema drugima. Takva dobra suradnja između civilnih i crkvenih vlasti urodila je dolaskom nove Hrvatske i vidljivim znakom u grbu novostvorene općine Cernik. Tako se u grbu općine nađoše simboli prekrižena dva ključa što simbolizira župu svetih apostolskih prvaka Petra i Pavla, nebeskih zaštitnika cerničke župe i mjesta, a ispod toga dva žira po kojima je Cernik i dobio ime. Plodovi od hrasta cera nazivaju se žirovi.


I nije to sve! Predstavnici Općinskog vijeća dali su suglasnost da se na samostanskoj crkvi i ispred kapelice Sv. Križa postave i dvije plave ploče s natpisom: FRANJEVAČKI TRG. Mi današnji franjevci to shvaćamo kao izraz dobre volje za još boljom suradnjom. I nije to sve. Očekujemo i skoru realizaciju postavljanja dvaju simbola na trgu ispred mosta. Tu će naći svoj postav kršćanski vitez s mačem u ruci a na suprotnoj strani turski nadgrobni spomenik. Na njemu će stajati natpis: 1691. GODINE CERNIK OSLOBOĐEN OD TURAKA. Bilo je to najslavnije razdoblje cerničke povijesti – Cernik je bio sjedište turskog sandžakata, ali i najteže kad je kršćanska raja bila prognana iz samog mjesta. Danas Cernik vidi svoju sadašnjost i budućnost u religioznom i ruralnom turizmu.


Ponovnim pokretanjem ovih tiskovina želimo započeti s bližim pripremama za obilježavanje ovih dvaju velikih jubileja kako bismo mogli što bolje informirati svekoliku javnost što sve planiramo i što će se sve održavati „ u našem malom mistu“ tijekom jubilarne godine:
„ PET STOLJEĆA TRGOVIŠTA CERNIK I PET FRANJEVAČKIH STOLJEĆA U CERNIKU!“

Fra Vjenceslav Janjić, gvardijan i župnik

Fra Vjenceslav Janjić

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *