U ono vrijeme: Kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova,posla svoje učenike da ga upitaju: >>Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?<<

Isus im odgovori: >>Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli: Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje evanđelje. I blago onom tko se ne sablazni o mene.<< Kad oni odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: >> Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima. Ili što steizišli? Vidjeti proroka?

Da, kažem vam, i više nego proroka. On je onaj o kome je pisano: ‘Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom. ‘Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!<<


Riječ Gospodnja!

Categories: Uncategorized