Nedjelja 26.1.2020. godine
TREĆA KROZ GODINU
Banićevac u 8 s.
+ Krešo Tadić
Baćindol u 9:30 na nakanu jedne osobe
Nedjelja, 2.2.2020. godine
PRIKAZANJE GOSPODINOVO U HRAMU- Svijećnica
Banićevac u 8s.
+ Milka Mikanović
Baćindol u 9:30 +Ivan Bigović i roditelji
Ponedjeljak , 3.2.2020. godine
SV. BLAŽ- zaštitnik sela Baćindola
Misa u 11 sati
za žive i pokojne iz Baćindola
Nedjelja 9.2.2020. godine
PETA NEDJELJA KROZ GODINU
Banićevac u 8s.
+ Marija i Nikola Došlić
Baćindol u 9:30 + Marija i Petar Pazman i njihove roditelje
Nedjelja ,16.2.2020. godine
ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU
Banićevac u 8 s.
+ Slavko Mulac
Baćindol u 9:30 + Ivan Marović i njegovi roditelji
Nedjelja, 23.2.2020. godine
SEDMA NEDJELJA U GODINI
Banićevac u 8s.
+ Ivan, Ana i Marija Crljenković
Baćindol u 9:30 + Mijo, Mara i Ana Mijatović
Nedjelja , 1.3. 2020. godine
1. KORIZMENA ( Čista )
Banićevac – u 8 s.
za blagoslov u obitelji Došlić
Baćindol u 9:30 + Ivan, Milka i Blaž Lucić i + Olga i Mato Mijatović+
Nedjelja, 8.3.2020. godine
2. KORIZMENA ( Pačista) i Ivan od Boga
Banićevac u 8s.
+ Nikola i Marija Špoljarić
Baćindol u 9:30 + Tera i Ivan Radošić
Nedjelja , 15.3.2020. godine
3. KORIZMENA ( Bezimena )
Banićevac, 8 s.
+iz obitelji Crljenković (44)
Baćindol u 9:30 +Franjo Valešić i roditelje te + iz obitelji Bigović