26.1.2020. godine
TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
11s.
Za žive i pokojne župljane
18:30 Za pokojne iz obitelji Štivičić
Ponedjeljak, 27.1.2020. godine
Sv. Anđela Merici
7 s.
+Vera Robak
18:30 +Mila Lebo
Utorak, 28. 1. 2020. godine
Sv. Toma Akvinski
7s.
+Jula Milak
18:30 +na osobnu nakanu
Srijeda 29.1.2020. godine
7s.
samostanska nakana
16s. crkveno vjenčanje Kurjaković i Sudarević
18:30 + Petar, Cvijeta i Luka Abrić
Četvrtak, 30.1.2020. godine
Sv. Hijacinta M. franj. trećoredica
7s.
samostanska nakana
18:30 +Antun i Manda Gregurić
Petak, 31.1.2020. godine
Sv. Ivan Bosco
7s.
+Antun Kumić i ostali pok. iz ove obitelji
18:30 +Anka, Andrija i Dragan Tomić
Subota, 1.2.2020. godine
7s.
samostanska nakana
18:30 + Ivan i Katica Topčić