NEDJELJA, 10.5.2020.
VAZMENA GOSPA TRSATSKA

11s. za žive i pokojne župljane
Krštenje: Bruno Valešić
18:30 za braću u našoj provinciji
Ponedjeljak, 11.5.2020
7s.
na čast sv. Pelegrinu
18:30 + Đurđica Vlaović
Utorak, 12.5.2020.
Sv. Leopold Bogdan Mandić
7s.
na čast sv. Leopoldu Bogdan Mandić
18:30 +Marija i Andrija Đurić
Srijeda, 13.5.2020.
Gospa Fatimska
7s.
+Eva i Ivan Kotorac
18:30 +Jelka Matković
Četvrtak, 14.5.2020.
Sv. Matija, apostol
7s.
+Anamarija Petrović
18:30 Zlata Pavić i +iz ob. Grgić
Petak, 15.5.2020.
7s.
+Josip Petrović
18:30 +Anka Kumić
Subota, 16.5.2020.
Sv. Margareta Kortonska
7s.
Provincijska nakana
12 s. P. NENAD IMENDAN
18s. + Damir Terzić