PETAK, 1.1.2021.
SRETNA NOVA GODINA
SVETA MARIJA BOGORODICA

8s. na samostansku nakanu
11 s. za žive i pokojne župljane
18:30 na samostansku nakanu
SUBOTA, 2.1.2021.
Sv. Bazilije Veliki i Grgur Nazijanski
SVETI LINARTA MISA

8s. na samostansku nakanu
17s. misa u Šumetlici
17s. samostanska nakana
NEDJELJA, 3.1.2021.
DRUGA PO BOŽIĆU
Presveto Ime Isusovo
8 s.
za dobročinitelje crkve i samostana
11s. za žive i pokojne župljane
18:30 za duševno i tjelesno zdravlje
Ponedjeljak, 4.1.2021.
8s.
na samostansku nakanu
18:30 na samostansku nakanu
Utorak, 5.1.2021.
BLAGOSLOV VODE UOČI VODOKRŠĆA
8s.
Samostanska nakana
18:30 +Terezija i Dragutin Sokić
Srijeda, 6.1.2021.
BOGOJAVLJENJE ILI SVETA TRI KRALJA
8s.
+ Branko I Snježana Mrkonić
11s. za žive i pokojne župljane
18:30 +Ivan i Kata Aramić
Četvrtak, 7.1.2021.
7s. + Ivan i Marija Mandić
18:30 za duševno i tjelesno zdravlje za Vjekoslava
Petak, 8.1.2021.
7.s.
Samostanska nakana
18.30 + Janja Dautović
Subota, 9.1.2021.
7 s.
samostanska nakana
17.00 Šumetlica
18.30 + Ivica Kit