NEDJELJA, 22.8.2021.
21. KROZ GODINU
8S.
+ TOMO TUSIĆ
11S. ZA ŽIVE I POKOJNE ŽUPLJANE – TRI KRŠTENJA
18:30 +MANDA I SLAVKO PERKOVIĆ
PONEDJELJAK, 23.8.2021.
SVETA RUŽA LIMSKA
7S.
+ANKA I SLAVKO ORDANIĆ
18:30 +ANKICA BABIĆ
UTORAK, 24.8.2021.
SVETI BARTOL, blagdan
7S.
+KATA I MIJO ORDANIĆ
18:30S. +MIRA ,EMIL I MARICA ĐURIĆ,
+ANDRIJA I JULIJANA TUSIĆ
SRIJEDA, 25.8.2021.
SV. LJUDEVIT IX.
7S.
+ANICA,MIRO,BETA I JURAJ FRANKOVIĆ
18:30 +VLADO ABRIĆ
ČETVRTAK, 26.8.2021.
7S.
+KATICA I BRANKO BUKVIĆ
18.30 PROVINCIJSKA NAKANA
PETAK, 27.8.2021.
SVETA MONIKA
7S.
ZA SVE DUŠE U ČISTILIŠTU
17S. CRKVENO VJENČANJE
18:30 PROVINCIJSKA NAKANA
SUBOTA, 28.8.2021.
SVETI AUGUSTIN
7S.
POKOJNI RODITELJI SLAVKO I MARIJA PLANDER
17S. CRKVENO VJENČANJE
18:30 + NEVENKA PRERADOVIĆ