NEDJELJA
12.12.2021. godine
Treća nedjelja Došašća
8 s.
+ Blaž Dreković
11s. pučka misa
18:30 + Željko Špoljarić i za + iz obitelji Barbarić
PONEDJELJAK
13.12.2021.
Sveta Lucija
6s.
+ Dragutin i Štefanija Živković
18:30 + Josip i Katarina Bukvić, Josip Terzić
UTORAK
14.12.2021.
Sv. Ivan od Križa
6s.
+Marija, Julius i Berislav Šimić
Dragutin i Štefanija Živković
18:30 za duše u čistilištu
SRIJEDA
15.12.2021.
Drinske mučenice
6s.
+ Dragutin i Nevenka Sokić
Velika ispovijed od 17 sati
18:30
+ Željko Sokić
ČETVRTAK
16.12.2021.
Klanjanje pred Presvetim
6s.
+ Mato, Dragutin, Štefanija Živković
18:30 + Reza Vuk
PETAK
17.12.2021.
6s.
za duše u čistilištu
18:30 + Dražen Štefanović
SUBOTA
18.12.2021.
Nakon večernje mise
Božićni koncert
6s.
+ Franjo Vuk
18.30 +Zorislav Terzić