NEDJELJA
20.3.2022. godine
Treća korizmena nedjelja
Križni put u 18.00
8 s.
+ Manda i Josip Štivičić
11s. pučka misa
18:30 + Josip Kit
PONEDJELJAK
21.3.2022.
7 s.
+ Mijo Bigović i Lucija Krpeljević
18:30 1. + Mijo i Mara Josipović
2. + Marija Odak
UTORAK
22.3.2022.
13 utoraka sv. Anti
7s.
+ Ivan Coha
18:30 na nakanu
SRIJEDA
23.3.2022.
7 s.
+ Stjepan Matošić
18:30 + Marija i Franjo Lazić
ČETVRTAK
24.3.2022.
Klanjanje pred Presvetim
7s.
+ Antun i Albina Gelešić
18:30 + Franjo Vuk
PETAK
25.3.2022.
Blagovijest
Križni put u 17.30 sati
8 s.
11s.
18.30
+ Stjepan i Hermina Terzić
SUBOTA
26.3.2022.
7 s.
+ Roza Turkalj i Slavka Periša
18.30 + Stjepan i Petar Grabundžija i
Agata i Stjepan Bunjevac