Karitativnu akciju prikupljanja namirnica i donacija za potrebite u našoj Župi smo uspješno priveli kraju, a sada slijedi izvještaj o prikupljenim darovima i donacijama te o podjeli Uskrsnih košarica potrebitima.

Dana 09.04. smo uz pomoć volontera slagali Uskrsne košarice , a 12.04. smo podijelili 37 Uskrsnih košarica za 37 potrebitih. Dobrovoljnim činom Cerničkih obrtnika, vjernika i udruga prikupili smo ukupno 7934,00 HRK, od čega smo bili primorani potrošiti 2800,00 HRK kako bi nadopunili namirnice za sve Uskrsne košarice. Uskrsne košarice su oslikala s Uskrsnim motivima naša djece iz Osnovne škole, te je svaka košarica imala svoju Uskrsnu čestitku upućenu potrebitima.

Potrebiti su sa velikom zahvalnošću primili košarice, a neki od njih su me naknadno zvali na mobitel da se još jednom zahvale na Vašim darovima i Vašoj ljubavi. Naknadno smo olakšali tešku situaciju dvama Ukrajinskim obiteljima sa dva paketa složena za svaku obitelj. U jednoj obitelji je 5 žena i troje djece , dok je u drugoj obitelji tri žene. Oni su plakali od sreće kada su dobili pakete i vrlo su Vam zahvalni.

U ime potrebitih i u ime karitativnog odbora zahvaljujemo se svim vjernicima koji su osjetili potrebu za darivanjem potrebitih.

Karitativni odbor nastavlja pomagati potrebite naše Župe, a sljedeća karitativna akcija slijedi za Advent. Naravno bez Vaše pomoći to će biti neizvedivo. Ukoliko mimo karitativnih akcija želite bilo kako donirati potrebite u bilo koje doba godine, to možete učiniti preko naših svećenika i članova karitativnog odbora.

Categories: Aktualno