Raspored svetih misa na filijalama:

  • Šumetlica – ponedjeljak u 17 sati
  • Cernička Šagovina – srijeda u 17.30 sati
  • Giletinci – petak u 17.30 sati
  • Banićevac – subota u 18 sati
  • Podvrško – subota u 19 sati
  • Baćin Dol – nedjelja u 9.30 sati
  • Opatovac – nedjelja u 17.30 sati
  • Hodočasnički dan kod sv. Linatra – prvi petak u mjesecu – u 18.30 sati