NEDJELJA
3.7.2022. godine
14. nedjelja kroz godinu
8 s.
+ Tomo Tusić
11.00 pučka misa
18:30 za dobročinitelje samostana i crkve
PONEDJELJAK
4.7.2022.
7 s.
+ Stipo Škarica i + Petrovići
18:30 + Milka i Marko Butković
UTORAK
5.7.2022.
Sv. Ćiril i Metod
7s.
+ Milica Bubnjić
18:30 za sve žive i pokojne članove Provincije
SRIJEDA
6.7.2022.
7 s.
+ Anica-Cica Zrmić, Branimir Novak, Tona i Ankica Bator
18:30 + Josip Budić
ČETVRTAK
7.6.2022.
Klanjanje pred Presvetim
7 s.
+ Josip i Marija Curić
18:30 + Tinka Javorović
PETAK
8.7.2022.
7 s.
na nakanu
18.30 + Robert Sokić
SUBOTA
9.7.2022.
7s.
+ Dragica i Juro Hodak
18.00 + Tihomir Podkonjak