NEDJELJA
4.12.2022. godine
Druga nedjelja Došašća
8 s.
Za dobročinitelje crkve i samostana
11.00 pučka misa
18:30 + Magdalena i Mato Kumić
PONEDJELJAK
05.12.2022.
6 s.
+ Drago Šimić
18:30 + Marija i Anzelm Terzić
UTORAK
6.12.2022.
6 s.
+ Nikola i Darko Terzić
18:30 + Linarta Jurković
SRIJEDA
7.12.2022.
6 s.
+ Kata i Petar Mašić
18:30 + Kata Mašić
ČETVRTAK
8.12.2022.
Bezgrešno Začeće Djevice Marije
Klanjanje pred Presvetim
6 s.
+ Zvonko Stanić
18:30 + Miroslav Kurjaković
PETAK
9.12.2022.
6 s.
+ Dragutin i Nevenka Sokić
18.30 + Ana i Tomislav Ordanić
SUBOTA
10.12.2022.
6 s.
+ Ivan Đurić
18.30 za duše u čistilištu