NEDJELJA
15.1.2023. godine
Druga nedjelja kroz godinu
8 s.
+ Stanko i Manda Mikanović
11.00 pučka misa
18:30 + Željko Špoljarić
PONEDJELJAK
16.1.2023.
7 s.
+ Manda Marelja
18:30 za duševno i tjelesno zdravlje
– Đurđica i Branislav Oršuljić
UTORAK
17.1.2023.
Sv. Antun Pustinjak
8 s.
+ Antun Jelinić i ostali + iz te ob.
11 s.
18:30
+ Anka, Andrija i Dragan Tomić
SRIJEDA
18.1.2023.
7 s.
+ Ivanka i Binder Lipičanin
18.30 + Stjepan Šimić
ČETVRTAK
19.1.2023.
Klanjanje pred Presvetim
7 s.
+ Ivan i Joso Balen
18:30 + Elvira (Terezija) Lalić
PETAK
20.1.2023.
7 s.
+ Petar, Cvijeta i Juka Abrić
18.30 + Mato Bukvić
SUBOTA
21.1.2023.
u 17.30 doček ikone
17.45 franjevačka krunica
18.30 svečana misa
– nakon mise razmatranje

7 s.
+ Kata i Petar Mašić
18.30 + Kata i Petar Mašić