NEDJELJA
30.7.2023. godine
17. nedjelja kroz godinu
8 s.
+ Mato i Marija Stokić
11.00 pučka misa
18:30 + Vinko Lalić
PONEDJELJAK
31.7.2023.
7 s.
Za oslobođenje od ovisnosti
18:30 + iz ob. Sertić, Vuk, Marčević i Budić
UTORAK
1.8.2023.
7 s.
Na nakanu
18:30 + Roberta (ž)
SRIJEDA
2.8.2023.
Bl. DJ. Marija Anđeoska, Porcijunkula
8 s.
+ Radmila Miškulin I Tomo Tusić
18.30 + Julka I Ignac Marić
ČETVRTAK
3.8.2023.
Klanjanje
7 s.
za duše u čistilištu
18.30 + Goran Špoljarić
PETAK
4.8.2023.
prvi petak
7 s.
+ Stjepan Terzić
18.30 + iz ob. Ciprić I Đurić
SUBOTA
5.8.2023.
večernja misa na Linarti
7 s.
+ Đurđića Vlaović
18.30 + Josip Sremac I Josip Kit