Crkva Sv. Marije Magdalene

Crkva u Baćindolu je udaljena 6,4 km od cerničkog samosdtana na cesti Cernik – Požega. Nekada se zvao Stara Bukovica. Crkva je posvećena sv. Mariji Magdaleni a slavi se i sv. Blaž. Na mjestu već druge drvene kapele podignuta je 1846 -1849 zidana. Obnavljana 1882. i 1902., a 1998. uređena je kakva je danas.

Obitelji:113

Duša: 363