Crkva Sv. Ane

U Šumetlici nije bilo do sada katoličke crkve.
Do Drugog svjetskog rata postojala je pravoslavna crkva koja je u ratu porušena. Sadašnja napuštena osnovna škola služi kao Bogoslužni prostor.